3 chyby pri upratovaní toaliet, vyhnite sa im

Napriek častejšiemu a dôkladnejšiemu čisteniu a dezinfekcii toaliet, ktoré vyvolala pandémia, vidíme, že upratovací personál bežne robí pri čistení a dezinfikovaní povrchov na toaletách tri chyby.

1. Nečistenie pred dezinfekciou

Oblasti, ktoré obsahujú ľahké znečistenie alebo biofilmy, nie sú pred ošetrením dezinfekčným prostriedkom riadne vyčistené. Nemôžete dezinfikovať nečistoty. Preto je potrebné najprv plochu vyčistiť a až následne aplikovať dezinfekčný prostriedok

2. Nedodržanie odporúčaného času kontaktu

Čas kontaktu sa často skracuje. Najmä v dôsledku zhonu, aby sa proces čistenia čo najrýchlejšie ukončil. Upratovací personál chce čo najrýchlejšie urobiť vyčistenie toaliet. Musí sa však dodržať kontaktný čas dezinfekčného prostriedku resp. doba zotrvania prostriedku na čistenom povrchu. Toto pochybenie sa dá jednoducho odstrániť.

Ak je čas kontaktu dezinfekčného prostriedku na povrchu povedzme päť minút, po aplikácii prostriedku pokračujte v striekaní alebo ošetrovaní ďalších povrchov, ktoré sú v blízkosti, počas piatich alebo viacerých minút, následne sa vráťte do východiskového bodu a utrite plochu dosucha. Je to všetko o správnom načasovaní jednotlivých sekvencií  pracovného postupu.  

3. Nevykonávanie „čistiaceho aerobiku“

Treťou chybou je nevykonanie čistiaceho aerobiku. Toto je jednoduché, avšak presné vyjadrenie, ako môžete vidieť skrytú nečistotu. Teda tú, ktorú možno pozorovať iba odrazmi svetla. Čistiaci aerobik je trochu pohybu, ohýbania v kolenách, otáčania v bokoch a krku po aplikácii čistiaceho či dezinfekčného prostriedku.

Odraz svetla pri tomto pohybe, zaistí zistenie, či je povrch po aplikácii dezinfekčného prostriedku 100% pokrytý. Miesta nepokryté prostriedkom sa odrážajú, a tak ukazujú tie oblasti, ktoré neboli profesionálne pokryté dezinfekčným prostriedkom.

Na elimináciu týchto pochybení pri upratovaní, je vhodné použiť bezdotykový upratovací systém KAIVAC.

KaiVac hygienickým upratovacím systémom sa odstráni špina a choroboplodné zárodky z prostredia a následne sa ATP meraním môže overiť, že sú veci skutočne čisté. Systém KaiVac posilňuje vedomie upratovacieho personálu v dokonalom uprataní a sanitácie, bez toho, aby sa museli dotknúť znečistených povrchov. KaiVac No-Touch Cleaning systém (bezdotykové upratovanie) nielenže čistí lepšie, ale tiež šetrí pracovný čas a prináša úsporu financií za používané chemikálie a nástroje. Toto všetko zvyšuje pracovníkom upratovacej firmy image a morálku na pracoviskách zákazníka.

Neváhajte nás kontaktovať na bezplatnú ukážku čistenia bezdotykovým upratovacím systémom KaiVac.