Ekologicky udržateľné riešenia na čistenie dopravníkov neznižujú kvalitu výroby alebo účinnosť čistenia

„Spoločensky zodpovedné podnikanie je dobrovoľné integrovanie sociálnych a ekologických záujmov do každodenných firemných činností a interakcií s firemnými subjektmi.“

To je najvýstižnejšia definícia pre podnikanie, ktorého cieľom nie je len maximalizácia zisku, ale aj činnosť zameraná na environmentálne, sociálne a komunitné aspekty a ciele.

Otázka vplyvu podnikania na environmentálne prostredie je mimoriadne aktuálna. Preteky o nulový vplyv podnikateľských činností na životné prostredie v súkromnom sektore zaraďujú vyššiu rýchlosť.

Medzi dôležité ukazovatele výkonnosti spoločnosti sa tak počítajú aj environmentálne ciele. Najmä pre potravinársky priemysel, s vysokým záujmom spotrebiteľov na kvalitu a pôvod potravín, sú ekologické riešenia nutnosťou. Podnikanie sa mení: silnejší legislatívny rámec s ohľadom na ekológiu; investície závislé od environmentálneho správania; základňa výkonných a konkurencieschopných supermarketov, ktoré dodržiavajú a požadujú stále vyššie environmentálne štandardy….

Rovnako vidieť zvyšovanie environmentálnych cien (palív, vody, dane z odpadu). Environmentálna spokojnosť v konečnom dôsledku zasiahne konečný výsledok. 

Parné čistenie má pre udržateľnosť životného prostredia niekoľko výhod

Existuje niekoľko kľúčových oblastí, v ktorých riešenia na parné čistenie dopravníkov môžu pomôcť potravinárskym spoločnostiam znížiť ich environmentálnu stopu.

Znížené používanie chemikálií . Čistiace systémy dopravníkov využívajú na čistenie len paru. Nie je potrebné použiť žiadne chemikálie.

Odpadová voda /pevný odpad. Odpad a vlhkosť z čistiacich systémov s plochým pásom sa zachytáva do nádrže na riadenú likvidáciu. Pevný odpad z čističov sieťových pásov sa ľahko zbiera a likviduje. 

Znížená spotreba vody. Spoločnosti sa dostávajú pod tlak, aby kontrolovali množstvo vody, ktorú spotrebúvajú, množstvo odpadovej vody vypúšťanej do kanalizácie, ale aj jej znečistenie chemickými látkami. 

V závislosti od veľkosti aplikácie systémy na čistenie dopravníkov vytvoria na čistenie 17-58 kg pary za hodinu (produkcia pary je určená veľkosťou generátora pary 10,8kW-39kW). Porovnajte to s alternatívami na báze vody. Napríklad priemyselná tlaková umývačka (wapka) môže mať prietok 600 až 1200 l za hodinu.

Znížená spotreba energie. Na zohriatie veľkého množstva vody treba veľa energie. Pre ohrev 1000 litrov vody z 10°C na 60°C, teda o 50˚C, sa vyžaduje 209MJ (ekv. 58kWh). Efektívna aplikácia pary (s vysokou teplotou) pomocou zlomku vody, dramaticky znižuje spotrebu energie potrebnú na čistenie.  

Sieťový pás nečistený vs čistený ručne

Každá úloha čistenia je iná a faktory životného prostredia je potrebné zvážiť od prípadu k prípadu. Automatizovaným čistiacim systémom dopravníkových pásov často trvá dokončenie čistiacej úlohy zlomok času v porovnaní s metódami čistenia na báze vody. Môžeme jednoducho demonštrovať potenciál parného čistenia na vašich vlastných dopravníkových pásoch. V reálnom čase Vám ukážeme, že dokážeme vyčistiť vaše dopravníkové pásy na štandard, ktorý je minimálne rovnaký, či lepší, ako v súčasnosti dosahujete. Budeme s vami diskutovať, a poskytneme Vám všetky informácie, ktoré potrebujete na zavedenie technológie parného čistenia.

Sieťový pás vyčistený parou