Ekologicky udržateľné riešenia na čistenie dopravníkov neznižujú kvalitu výroby alebo účinnosť čistenia

„Spoločensky zodpovedné podnikanie je dobrovoľné integrovanie sociálnych a ekologických záujmov do každodenných firemných činností a interakcií s firemnými subjektmi.“

To je najvýstižnejšia definícia pre podnikanie, ktorého cieľom nie je len maximalizácia zisku, ale aj činnosť zameraná na environmentálne, sociálne a komunitné aspekty a ciele.

Otázka vplyvu podnikania na environmentálne prostredie je mimoriadne aktuálna. Preteky o nulový vplyv podnikateľských činností na životné prostredie v súkromnom sektore zaraďujú vyššiu rýchlosť.

Medzi dôležité ukazovatele výkonnosti spoločnosti sa tak počítajú aj environmentálne ciele. Podnikanie sa mení a ekologické riešenia sú nevyhnutnosťou. 

Rovnako vidieť zvyšovanie environmentálnych cien (palív, vody, dane z odpadu). Environmentálna spokojnosť v konečnom dôsledku zasiahne a ovplyvní konečný výsledok. 

Parné čistenie má pre udržateľnosť životného prostredia niekoľko výhod

Environmentálne ciele sa pre výrobné spoločnosti stávajú čoraz dôležitejším ukazovateľom výkonnosti. Najmä v potravinárskom priemysle je pre vysoký záujem spotrebiteľov kontrola kvality výroby a pôvodu potravín zásadnou potrebou. Silný legislatívny rámec, dosah na investície závislé od environmentálneho správania, zákaznícka základňa obchodných prevádzok a aj samotní spotrebitelia. Toto všetko vyvíja tlak na spoločnosti k prijímaniu environmentálnych cieľov do svojich štandardov.

Parným čistením sa zvyšuje udržateľnosť životného prostredia.
Existuje niekoľko kľúčových oblastí, v ktorých riešenia na parné čistenie dopravníkov môžu pomôcť potravinárskym spoločnostiam znížiť ich environmentálnu stopu.

1. Znížené používanie chemikálií 
Parné čistiace systémy využívajú na čistenie len paru. Nie je potrebné použiť žiadne chemikálie, čo významne znižuje náklady na obstaranie chemických čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.

2. Odpadová voda /pevný odpad. 
Odpad a vlhkosť z parných čistiacich systémov pre ploché dopravné pásy sa zachytáva do nádrže na riadenú likvidáciu. Pevný odpad z čističov sieťových pásov sa ľahko zbiera a likviduje. 

3. Znížená spotreba vody. 
Spoločnosti sa dostávajú pod tlak, aby kontrolovali množstvo vody, ktorú spotrebúvajú, množstvo odpadovej vody vypúšťanej do kanalizácie, ale aj jej znečistenie chemickými látkami. 

V závislosti od veľkosti aplikácie parné čistiace systémy potrebujú na čistenie 16 – 27 – 54 litrov vody za hodinu. Produkcia suchej pary je určená výkonom generátora pary. Pre priemyselné použitie je vhodný výkon 10,8kW18kW36kW
Z uvedených pár litrov vody parný bojler vytvorí obrovské množstvo pary. Tak napríklad parný generátor s výkonom 36kW so spotrebou vody 54L/hod vyprodukuje paru s teplotou 180°C v objeme 11 270 L/hod.
Porovnajte to s alternatívami čistenia na báze vody. Napríklad priemyselná tlaková umývačka (wapka) môže mať prietok 600 až 1200 l za hodinu.

4. Znížená spotreba energie. 
Na zohriatie veľkého množstva vody treba veľa energie. Pre ohrev 1000 litrov vody z 10°C na 80°C (teda o 70˚C) sa vyžaduje 81,3kWh energie. 
Efektívna aplikácia suchej pary pomocou zlomku vody, významne znižuje spotrebu energie potrebnú na zabezpečenie čistenia.  Na hodinu čistenia suchou parou s parným čističom s výkonom 36kW je potrebné na ohrev 54,5L vody z 10°C na 180°C (teda o 170°C) len 10,8kWh energie.

Aké sú možnosti parného čistenia dopravníkových pásov v potravinárskej výrobe?
Systém čistenia sieťového dopravného pásu funguje v prostrediach, kde mokré čistenie nie je možné alebo praktické. Prenosná čistiaca hlava je umiestnená nad dopravným pásom a para je tlačená do a cez sieťku, pričom čistenie sa vykonáva, keď pás prechádza pod čistiacou hlavou.
Systém čistenia plochého dopravníka je možné vykonávať plne automatizovaným alebo poloautomatizovaným spôsobom. Čistiaca hlava je umiestnená pod pásom alebo nad pásom, pričom para je aplikovaná na dopravný pás a okamžite je spolu s uvoľnenými nečistotami vysávaná integrovaným vysávačom do zbernej nádoby.

Sieťový pás nečistený vs čistený ručne

Každá úloha čistenia je iná a faktory vplyvu na životné prostredie je potrebné zvážiť prípad od prípadu. Automatizovaným parným čistiacim systémom dopravníkových pásov často trvá dokončenie čistiacej úlohy zlomok času v porovnaní s inými metódami čistenia. Môžeme jednoducho demonštrovať potenciál parného čistenia na vašich vlastných dopravníkových pásoch. V reálnom čase Vám ukážeme, že dokážeme vyčistiť vaše dopravníkové pásy na štandard, ktorý je minimálne rovnaký, či lepší, ako v súčasnosti dosahujete. Budeme s vami diskutovať a poskytneme Vám všetky informácie, ktoré potrebujete na zavedenie technológie parného čistenia. Kontaktujte nás cez tento formulár alebo navštívte našu webovú stránku.

Sieťový pás vyčistený parou