Ekologicky udržateľné riešenia na čistenie dopravníkov neznižujú kvalitu výroby alebo účinnosť čistenia - 1

Ekologicky udržateľné riešenia na čistenie dopravníkov neznižujú kvalitu výroby alebo účinnosť čistenia

„Spoločensky zodpovedné podnikanie je dobrovoľné integrovanie sociálnych a ekologických záujmov do každodenných firemných činností a interakcií s firemnými subjektmi.“ To je najvýstižnejšia definícia pre podnikanie, ktorého cieľom nie je len maximalizácia zisku, ale aj činnosť zameraná na environmentálne, sociálne a komunitné aspekty a ciele. Otázka vplyvu podnikania na environmentálne prostredie je mimoriadne aktuálna. Preteky o nulový vplyv …

Ekologicky udržateľné riešenia na čistenie dopravníkov neznižujú kvalitu výroby alebo účinnosť čistenia Čítajte viac »